česky
Hledáte doučování?Chcete kvalitního a prověřeného lektora?Vyhledejte si ho u nás!

O nás

UČENÍ NÁS BAVÍ je bezplatný a volně přístupný server jak pro rodiče (pro děti), kteří hledají svého učitele a kterým záleží na vzdělání jejich dětí, tak pro lektory (studenty), kteří hledají práci v oblasti vzdělávání.

UČENÍ NÁS BAVÍ se řídí unikátním systémem ověřování kvality lektorů, který zajišťuje rodičům výběr jen těch nejspolehlivějších učitelů pro jejich děti.

Přestože obsah této stránky byl připraven s přiměřenou pečlivostí a její provozovatelé požadují k ověření některých informací oficiální doklady, nepřebírají žádné záruky ani odpovědnost za úplnost nebo pravdivost jakýchkoli informací na této stránce zveřejněných nebo zde uvedených třetí stranou, či za pravdivost a úplnost odkazů na další webové stránky. Vstupem na tyto stránky souhlasíte s tím, že v rozsahu povoleném zákonem nejsou její provozovatelé v žádném případě odpovědní za jakékoli škody (včetně zvláštních, nepřímých nebo následných škod), vzniklé ať už na základě smluvního ujednání s provozovateli či s jinou na těchto stránkách presentovanou osobou nebo na základě porušení práva, v důsledku nebo ve spojení a) s informacemi publikovanými na těchto stránkách nebo třetími stranami, které na tyto stránky odkazují a b) s funkčností nebo nefunkčností těchto stránek. Užíváním webových stránek provozovatele není uzavřen žádný smluvní vztah mezi uživatelem a provozovatelem.

Obsahy, které jsou zveřejňovány na těchto webových stánkách, jsou pod ochranou autorského práva a nesmí být bez výslovného předchozího písemného souhlasu provozovatele nebo platného majitele práva rozmnožovány, zpracovávány, překládány, shromažďovány, zpracovány a či jiným způsobem využívány. Je povoleno pouze vytvoření kopií a jednorázové stažení souborů pro osobní, soukromé a nekomerční používání a v takovém případě není povoleno stránky jakkoli měnit či odstraňovat copyright a jiná ochranná označení. Nepovolené rozmnožování nebo reprodukce jednotlivých obsahů nebo kompletní stránky není povoleno a může být považováno za trestný čin.
 

Jak najít doučování

Copyright © 2013 Science Clubs of Europe s.r.o.